Aluminijumska stolarija je pronašla svoje mesto na tržištu, najpre zahvaljujući eleganciji i modernom izgledu te istrajnosti i izdržljivosti. Aluminijum je kao materijal odličan provodnik, pa su profili od njega termoizolovani koji sadrže prekinuti termički most, plastični umetak koji odvaja spoljni od unutrašnjeg dela profila i na taj način smanjuje termoprovodljivost.

Hladni profili ne sadrže termo most i preporučuju se kod objekata gde nije važna termoizolacija. Aluminijumski profili imaju veliku prednost, pre svega otpornost na vremenske uslove, stabilnost i kvalitet. Specifičnost aluminijumskih profila je u tome što se mogu eloksirati ili plastificirati po želji kupca.